สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560005184
 • ดำรงศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โคเวอร์สเปซ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 61101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
 • สินค้า/บริการ
 • IT, computer
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำรงศักดิ์ กอบตระกูล
 • ดำรงศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-6394914
 • อีเมล์
 • peter@coverspace.co.th