สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930100470561
 • ชื่อธุรกิจ
 • เค้กควนดินสอ
 • วรรณดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย,ฮาลาล,มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
 • วรรณดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897336085
 • เบอร์มือถือ
 • 0897336085
 • อีเมล์
 • narongrit28@gmail.com