สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0933555000294
 • เพชราวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีแอนด์พี บ้านปุ๋ย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20121
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปุ๋ยเคมี
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวสังข์หยด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพชราวรรณ เหมือนวงศ์
 • เพชราวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819126940
 • เบอร์มือถือ
 • 0813742733
 • อีเมล์
 • petchara01_@hotmail.com