สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505554006774
 • เสกสันต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟ้าสุวรรณภูมิ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 96101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมสปา
 • สินค้า/บริการ
 • สปาและผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสกสันต์ สุทธะ
 • เสกสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053327029
 • เบอร์มือถือ
 • 0946149613
 • อีเมล์
 • email@fahlanna.com