สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560154872
 • พิมพ์ลภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีดีโค้ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพ์ลภัทร พึ่งทองหล่อ
 • พิมพ์ลภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0971929566
 • อีเมล์
 • primiko2@gmail.com