สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0743561000413
 • จุไรรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มีความสุขดี (2018)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณธกลุ่มคอสเมติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุไรรัตน์ ช่างเขียน
 • จุไรรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-119924
 • เบอร์มือถือ
 • 0942645524
 • อีเมล์
 • meekhwamsukdee2018@gmail.com