สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0112561000035
 • สมจิตร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ.เอช.ซี.บิวตี้ คอสเมติกส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • Skin Care
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมจิตร กะการดี
 • สมจิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863376196
 • อีเมล์
 • an_s.c.s_t@hotmail.com