สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2800900001819
 • ชื่อธุรกิจ
 • เลดี้แคร์บายเฮิร์บแอนด์ฟู๊ดเฮิร์บ
 • ปรียาวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมี่คุณปุ๊เวชสำอางค์ สมุนไพร น้ำดื่มสมุนไพร ต้นกล้าสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • O Top
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปรียาวรรณ มีนุ่น
 • ปรียาวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0622141988
 • อีเมล์
 • Preeyawan211813@gmail.com