สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101800285047
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพไร่ใหม่ 2003
 • สิริเพ็ญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที หมูเส้นปรุงรส ตราบูรพาฟาร์ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิริเพ็ญ ปาน้อยนนท์
 • สิริเพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032689555
 • เบอร์มือถือ
 • 0819003000
 • อีเมล์
 • bppfarmfood@gmail.com