สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555559000421
 • ชาญชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แสงทอง เชียงกลาง น่าน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรม ร้านอาหาร ร้านของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
 • ชาญชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054797555
 • เบอร์มือถือ
 • 0817643800
 • อีเมล์
 • chai8855@gmail.com