สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105533037836
 • บุญส่ง 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10132
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP / HACCP / ISO22000-2005
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญส่ง ศรีสยาม
 • บุญส่ง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038-570279-81
 • เบอร์มือถือ
 • 0926681155
 • อีเมล์
 • document@tgm.co.th