สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.รีนาแวร์(ประเทศไทย)
 • กิจติญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องครัวแสตนเลสและสินค้าเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กิจติญา เวชวินิจ
 • กิจติญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0876852027
 • เบอร์มือถือ
 • 0876852027
 • อีเมล์
 • kitti2204@gmail.com