สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105540041886
 • วีรยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เจริญสมประสงค์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้านสเตนเลส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วีรยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
 • วีรยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0959159459
 • อีเมล์
 • weraya.c@gmail.com