สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0513543000654
 • ภรกานต์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านต้นไม้
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ลำไยอบแห้ง และน้ำลำไย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. GMP. เชลล์ชวนชิม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภรกานต์ ภู่ธนวรุตม์
 • ภรกานต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053525882 053525883
 • เบอร์มือถือ
 • 0814729888
 • อีเมล์
 • phusathai@hotmail.com