สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0113559003210
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พลอยใจ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • สปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • เลขที่จดแจ้ง 2015900156
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิเชษฐ์ พิศูจน์
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863760992
 • อีเมล์
 • pichet_2522@hotmail.com