สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงแรมกวางทองโฮเต็ล ( สมุนไพรนัทแพร่ )
 • ณัฐพนธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่พัก และ น้ำมันบอระเพ็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพนธ์ สุวรรณพงศ์
 • ณัฐพนธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0811660661
 • เบอร์มือถือ
 • 0896327107
 • อีเมล์
 • nuttypinkwindowslive@gmail.com