สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • PATTIRA DESIGN
 • พิศณุ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของตกแต่งบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. และ otop ระดับ4ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิศณุ ศรีเจริญประมง
 • พิศณุ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025814046
 • เบอร์มือถือ
 • 0813770412
 • อีเมล์
 • pattiradesign@gmail.com