สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1409901031871
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมหวานบ้านนารี
 • อรทัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายขนมหวานทั้งปลีกและส่ง ของว่างระหว่างประฃุม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรทัย ทองลับแลง
 • อรทัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 024108775
 • เบอร์มือถือ
 • 0816946575
 • อีเมล์
 • orathai.rid@gmail.com