สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มณสิญจ์ เสื้อผ้าเด็ก
 • มณสิญจ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณสิญจ์ คนันพรานนท์
 • มณสิญจ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-6795195
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6795195
 • อีเมล์
 • cabzoon@hotmail.com