สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930100586411
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปริง
 • อำไพรัตน์. 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. ฮาลาน GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อำไพรัตน์. เรืองรักษ์
 • อำไพรัตน์. 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-771-8532
 • เบอร์มือถือ
 • 095-7718532
 • อีเมล์
 • piabee88@gmail.com