สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1229900238636
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านหม่อมเบเกอรี่
 • ณัฐอร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0928241415
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัฐอร เลาหวิริยะกมล
 • ณัฐอร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0928241415
 • เบอร์มือถือ
 • 0928241415
 • อีเมล์
 • Natthaon_kl@hotmail.com