สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พันทองแกะสลัก
 • Bussaraporn 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว Bussaraporn Phunthong
 • Bussaraporn 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0914879394
 • อีเมล์
 • Bussara.pt@gmail.com