สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930300160751
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้องเจ้าน้อย
 • ระพิน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปอาหาร ทะเล และผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ระพิน จองศิริ
 • ระพิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0916403625
 • เบอร์มือถือ
 • 0916403625
 • อีเมล์
 • rspin@gmail.com