สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558016620
 • ยุทธนา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 81293
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัด
 • สินค้า/บริการ
 • กำจัดแมลงต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ยุทธนา ภู่ทรัพย์
 • ยุทธนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025781438
 • เบอร์มือถือ
 • 0816260253
 • อีเมล์
 • yuttanaphusup@gmail.com