สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0553561000342
 • กัลย์ชฎารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • น่านตะวันฟาร์ม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลย์ชฎารัตน์ ปัญญาวงค์
 • กัลย์ชฎารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0911595885
 • อีเมล์
 • threephugroup@hotmail.com