สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3449900188943
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเทียนแก้ว ผู็ใหญ๋สมดี
 • อติรัฐ พิริยสิงห์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเทียนแก้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อติรัฐ พิริยสิงห์ พิริยสิงห์
 • อติรัฐ พิริยสิงห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-7845557
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7842227
 • อีเมล์
 • mh_ops@moc.go.th