สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกป้าติ๋ว
 • ภักดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกอบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภักดี อู่ทอง
 • ภักดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-2356741
 • อีเมล์
 • megun1107@gmail.com