สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.640
 • ชื่อธุรกิจ
 • เทอดมณี
 • ใจแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายจิวเวลรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช,Otop,Bangkok Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ใจแก้ว ศรีเจริญวณิชกุล
 • ใจแก้ว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0926633377
 • เบอร์มือถือ
 • 0926633777
 • อีเมล์
 • kaew_sri@hotmail.co.th