สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0563560001299
 • พัชรินทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปลาส้มไร้ก้าง แม่ทองปอน
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10293
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาส้ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • otop 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชรินทร จำรัส
 • พัชรินทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0867283479
 • อีเมล์
 • prang3479@gmail.com