สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรณ์ ญะ วรรณ ผ้าไทย
 • กรณ์ญวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กรณ์ญวรรณ พงศ์พัศธนาทัต
 • กรณ์ญวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0874246361
 • อีเมล์
 • Natthamonnoijeen@jmail.com