สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ใส่ใจ
 • วรางค์ภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรางค์ภรณ์ ธนประเสร็จกำธร
 • วรางค์ภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0616858754
 • เบอร์มือถือ
 • 0616858754
 • อีเมล์
 • miraclej097@gmil.com