สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0933560000566
 • นุชรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เฮง เฮง รับเบอร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22199
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปสินค้าเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นุชรี ชูรัตน์
 • นุชรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0937408999
 • เบอร์มือถือ
 • 0937408999
 • อีเมล์
 • yuiporuporkin@hotmail.com