สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูมิใจ โฮมแคร์
 • สุกัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำใช้ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • nsf
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุกัญญา ชัยวัง
 • สุกัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0869229117
 • เบอร์มือถือ
 • 0869229117
 • อีเมล์
 • saiy03@gmail.com