สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500600030032
 • ชื่อธุรกิจ
 • เงินนพวิบูลย์
 • ชยุต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชยุต พวกอินแสง
 • ชยุต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818879517
 • อีเมล์
 • noklumtad@gmail.com