สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3570900034696
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทริปเปิล เจ ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ
 • ศรันย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผักและผลไม้ด้วยระบบทอดสุญญากาศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศรันย์ เนมหาวรรณ์
 • ศรันย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0813875700
 • อีเมล์
 • funsnack.chips@gmail.com