สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205560035333
 • กฤษติกรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภัทรเอเชียบิลดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46593
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
 • สินค้า/บริการ
 • บริการที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SME
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤษติกรณ์ ไชยหงษ์พาณิชกุล
 • กฤษติกรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038198993
 • เบอร์มือถือ
 • 0812540287
 • อีเมล์
 • phatasia.group@gmail.com