สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย
 • สายหยุด 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหินพานต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สายหยุด ผ่านคำ
 • สายหยุด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0852834381
 • อีเมล์
 • ss8113958@gmail.com