สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ญาณิศาหมูสวรรค์
 • สมปอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูสวรรค์ หมูแดดเดียว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ชัยนาท

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมปอง แก้วเปรม
 • สมปอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0812813471
 • อีเมล์
 • smpxngkaewperm5@gmail.com