สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • โฮมสเตย์บ้านคนปลูกผักกินเอง
  • จันทร์นภา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ที่พัก ,ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ,สอนทำผลิตภัณฑ์
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการบริการ
  • ประเภทธุรกิจ
  • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว จันทร์นภา เทียนทางธรรม
  • จันทร์นภา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0987637423
  • เบอร์มือถือ
  • 0987637423
  • อีเมล์
  • ae_dorajunk@hotmail.com