สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โฮมสเตย์บ้านคนปลูกผักกินเอง
 • จันทร์นภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่พัก ,ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ,สอนทำผลิตภัณฑ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทร์นภา เทียนทางธรรม
 • จันทร์นภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0987637423
 • เบอร์มือถือ
 • 0987637423
 • อีเมล์
 • ae_dorajunk@hotmail.com