สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกนาเดีย
 • ชัชวรรษ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัชวรรษ เหลาโชติ
 • ชัชวรรษ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0910719725
 • เบอร์มือถือ
 • 0910719725
 • อีเมล์
 • nadearchilli@gmail.com