สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135561009558
 • ปฏิญญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านครูปู้เดอะติวเตอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85493
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ให้บริการกวดวิชา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปฏิญญา วรรณเพ็ชร
 • ปฏิญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863895005
 • อีเมล์
 • patinyaa.w@gmail.com