สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560057109
 • ศุภพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โลกสวยงาม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47213
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ขิงผง สำหรับชงดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.10-1-20660-5-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภพงษ์ แพ่งคำนึง
 • ศุภพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-426-4131
 • เบอร์มือถือ
 • +66817777031
 • อีเมล์
 • neoaurum@hotmail.com