สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พรทิพย์สปอร์ตแวร์
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมวกแฟชั่นกันยูวี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรทิพย์ ศรีสำราญ
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0945644256
 • อีเมล์
 • Pchatwut@capthai.com