สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มกระเป๋าแปรรูปจากผ้าทอกระเหรี่ยง
 • เก๊า 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • T Sister
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เก๊า ตรียารักษ์
 • เก๊า 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0884367244
 • อีเมล์
 • Kao_treeyarak@hotmail.com