สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า ต จองคำ
  • อารีย์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • อารีย์เสื้อไต
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง อารีย์ ประดิษฐพันธ์
  • อารีย์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0987938915
  • อีเมล์
  • Rathathelady@gmail.com