สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • P&D Marketing Group Ltd.,Part
 • ธมนวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธมนวรรณ พุ่มอรุณ
 • ธมนวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-524-2459
 • อีเมล์
 • thamonwan_poj@hotmail.com