สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • @มะ-หา-ไช
 • นิลรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจัดจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อยู่ระหว่างการดำเนินการขอGS1
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิลรัตน์ วังพุทธ
 • นิลรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0831606010
 • เบอร์มือถือ
 • 0831606010
 • อีเมล์
 • 2511wantana@gmail.com