สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0935561000537
 • บุษญพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เวจเจทฟู๊ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10752
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ดและผักทอดอบกรอบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุษญพรรณ วงษ์พิไลวัฒน์
 • บุษญพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0945836397
 • อีเมล์
 • Makmanee@hotmail.com