สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503560006185
 • พร้อมพงศ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีพี ซิสเท็มแอนด์คอนสตรัคชั่น
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • สินค้า/บริการ
 • งานก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • PP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พร้อมพงศ์ จอมดวง
 • พร้อมพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0837607946
 • อีเมล์
 • phromphong1654@hotmail.com