สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Sweet Melody
 • สุนทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุนทร พรสุขอนันต์
 • สุนทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0646529555
 • เบอร์มือถือ
 • 0858237776
 • อีเมล์
 • Minthot@gmail.com